CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation and Properties of Actinide Colloids

Ulla Olofsson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Monika Bengtsson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi)
Stockholm : Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, SKB TR 83-08, 1983.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur