CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption and Diffusion Studies of Cs and I in Concrete

Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi)
Stockholm : Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, SKB R 83-13, 1983.
[Rapport]

Nyckelord: Sorption, diffusion, Cs, I, radionuclides, concreteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur