CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsekvenser av kondens i köldbärarsystem

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; P Frygner
VVS Teknik och installation (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2011-02-21.
CPL Pubid: 137121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur