CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Migration Experiments in Studsvik

Ove Landström ; Carl Erik Klockars ; O Persson ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Sven Åke Larsson (Institutionen för geologi) ; Eva-Lena Tullborg
: Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, SKB TR 83-18, 1998.
[Rapport]

Nyckelord: Migration, rock, radionuclides, in-situDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för geologi (1900-2003)
Institutionen för geovetenskaper (GU)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur