CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Eva Sikander
Bygg & Teknik 5, p. 44. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur