CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lösningar för att skapa god lufttäthet

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Owe Svensson
Bygg & Teknik 5, p. 20. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-21.
CPL Pubid: 137118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur