CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation. A Planned Large Scale Experiment in a Controlled Climate

Paula Wahlgren (Institutionen för byggnadsfysik)
Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation. A Planned Large Scale Experiment in a Controlled Climate (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]

Publiserad under författarnamn: Fryklund, PaulaDenna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur