CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radionuclide Diffusion and Mobility in Compacted Bentonite

Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Heino Kipatsi (Institutionen för kärnkemi) ; Lena Eliasson (Institutionen för kärnkemi) ; Ulla Olofsson (Institutionen för kärnkemi) ; Hasse Persson (Institutionen för kärnkemi)
: Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, SKB TR 83-34, 1983.
[Rapport]

Nyckelord: Diffusion, measurement, bentonite, radionuclidesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi
Kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur