CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption of Cs, I and Actinides in Concrete Systems", KBS TR 84 15,

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Lena Eliasson (Institutionen för kärnkemi) ; Susanne Höglund (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi)
: Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, KBS TR 84-15, 1984.
[Rapport]

Nyckelord: Concrete, radionuclides, Cs, I, actinides, sirptionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur