CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Chemical Conditions Within a Cement Containing Radioactive Waste Repository

Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi)
Stockholm : Svensk Kärnbränslehantering AB, Progress Report SFR 86-09, 1986.
[Rapport]

Nyckelord: Concrete, radioactive waste repository, chemistryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur