CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Workmanship and Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation

Paula Wahlgren (Institutionen för byggnadsfysik) ; Mihail Serkitjis (Institutionen för byggnadsfysik)
Proceedings of the International Building Physics Conference, Eindhoven, The Netherlands (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur