CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variation in critical modified Rayleigh number in porous attic insulation due to geometry and materials

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Reykjavik, Island (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur