CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Project Management in the Culture Industry

Project Management in the Culture Industry

Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Alexander Styhre
International Journal of Project Organization and Management (1740-2891). Vol. 3 (2010), 1, p. 22-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 137069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring (2001-2010)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur