CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A simple model for evaluating conditioned velocities in premixed turbulent flames

Vladimir Sabel'nikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion Science and Technology (0010-2202 ). Vol. 183 (2011), p. 588-613.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2011-03-24.
CPL Pubid: 137066

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur