CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Nonlocal Van Der Waals Density Functional Made Simple”

D C Langreth ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 104 (2010), 9,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A Comment on the Letter by Oleg A. Vydrov and Troy Van Voorhis, Phys. Rev. Lett.PRLTAO0031-9007 103, 063004 (2009)10.1103/PhysRevLett.103.063004. The authors of the Letter offer a Reply.


Article Number: 099303Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-19. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 137062

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur