CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absence of chiral discrimination in the interaction of tris(diphenanthroline)ruthenium(II) with DNA

Hye-Kyung Kim (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Eimer Tuite (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). 24, p. 2375-2376. (1997)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Delta- and Lambda-[Ru(dpphen)(3)](2+) (dpphen = 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline) bind non-intercalatively to B-form DNA and, unlike other octahedral metal complexes, show insignificant enantioselectivity in their interaction.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2011-07-08.
CPL Pubid: 137006

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur