CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barn som medforskare av matlandskap. Del 2: Meddesign

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Göteborg : University of Gothenburg, 2011. - 54 s s.
[Rapport]

Denna rapport handlar om barn som ”co-designers” eller meddesigners. Den redovisar den metodik vi arbetat efter och de erfarenheter vi gjort inom ramen för projektet Barn som medforskare av matlandskap (BAMM). Projektet var indelat i två faser: en första fas inriktad på barn som medforskare vilken redovisats i en tidigare rapport och en andra fas med fokus på barn som meddesigner vilken redovisas här. Rapporten beskriver hur arbetet i BAMM-projektets fas II lades upp, hur det genomfördes och vilka resultaten blev, dels i form av de konkreta resultaten av design-projekten, dels resultaten med avseende på de erfarenheter som gjordes med avseende på att involvera barn i designprojekt.

Nyckelord: meddesign, co-design, participativ design, barnDenna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 136986

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap
Barn

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CFK-rapport 2011:01