CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural Variability in Deep Groundwater Chemistry and Influence on Transport Properties of Trace Radionuclides

Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Stockholm : Statens Kärnkraftinspektion (SKI), 1991.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 136985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljökemi
Meteorologi och atmosfärforskning
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur