CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of radionuclides in concrete/bentonite systems

Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Susanne Börjesson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard
Stockholm : , Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB TR 93-29, 1993.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 136980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Annan kemiteknik
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur