CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Företag och miljö i Bohuslän - en utvärdering

Petra Adolfsson ; Rolf Wolff ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Lina Brynne (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Miljöavdelningen, Rapport 1996:12, 1996.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 136973

 

Institutioner (Chalmers)

Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur