CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy efficiency in shipping - Review and evaluation of the state of knowledge

Henric Lassesson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; Karin Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Rapport]

Nyckelord: Energy efficiency, shipping,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 136972

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan (2007-2011)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 09:115