CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

”Konsekvensbeskrivning för hantering av tjärhaltiga beläggningsmaterial”

Bo Lind ; Anna Nyström Claesson (COMESA, Miljösystemanalys) ; Pascal Suér ; Karin Andersson (COMESA, Miljösystemanalys) ; Lennart Larsson ; Yvonne Andersson-Sköld ; Torbjörn Jacobsson
Linköping : SGI, 2004.
[Rapport]

Nyckelord: bitumen, road paving, PAH, rebuildingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 136970

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur