CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic spectroscopy: Induced Circular Dichroism

Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Kymberley Vickery (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, (J. Lindon, G. Tranter and J. Holmes, eds.) ,Academic Press p. 869-874. (1999)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2011-12-14.
CPL Pubid: 136954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur