CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Peptide nucleic acids

Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Pernilla Wittung-Stafshede (Institutionen för fysikalisk kemi)
The Encyclopedia of Molecular Biology (ed. Thomas E.Creighton) p. 1801-1808. (1999)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 136951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur