CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermodynamics of PNA-Nucleic Acid Interactions

Anders Holmén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Peptide Nucleic Acids: Protocolls and Applications (eds. Peter E. Nielsen, Michael Egholm) p. 87-97. (1999)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2011-12-14.
CPL Pubid: 136947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur