CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soliton and ratchet motions in helices

A.V. Zolotaryuk ; P.L. Christiansen ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; A.V. Savin
Condensed Matter Physics (1607-324X). Vol. 2 (1999), p. 293-302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: anharmonic chains, helices, solitons, ratchetsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-18. Senast ändrad 2011-07-01.
CPL Pubid: 136946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur