CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av byggnaders täthet

Ingemar Nilsson ; Eva Sikander ; Owe Svensson ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of Passivhus Norden 2009, Göteborg (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-02-17. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 136927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur