CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skadade betongkonstruktioners bärförmåga

Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 102 (2010), 7, p. 67-71.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Det finns ett ökande behov av att kunna utvärdera befintliga konstruktioner, och därför behövs en bättre förståelse för hur skador påverkar det mekaniska verkningssättet. De två vanligaste skadorna i betongkonstruktioner är korrosion av armering och frostskadad betong. Hur dessa två skadetyper förändrar konstruktionens egenskaper är här kortfattat beskrivna. Det finns dock en del osäkerheter. De största osäkerheterna för frostskadad betong gäller elasticitetsmodul och vidhäftningsegenskaper. För korroderad armering ligger osäkerheten i vidhäftningsegenskaperna då täckskiktet spjälkats loss, smat i armeringens seghet.

Nyckelord: Betong, bärförmåga, Skada, Frost, KorrosionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 136825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur