CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contemporary Design of Facilities for Forensic Psychiatric Care in Sweden: Differing Visions and Outcomes

Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur) ; Christer Svennerlind ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Henrik Anckarsäter
Abstracts of the XXXII International Congress on Law and Mental Health, Berlin 17-23 July 2011 p. 201. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Forensic psychiatry, care environment, health care designDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-14. Senast ändrad 2013-07-03.
CPL Pubid: 136769

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Psykiatri

Chalmers infrastruktur