CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-board measurements of particulate matter emissions from a passenger train

Erik Fridell ; Anders Björk ; Martin Ferm ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
IMechE Journal of Rail and Rapid Transit (0954-4097). Vol. 225 (2011), 1, p. 99-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: particle emissions from trains, wear particles, rail, wheel, track wearDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-14. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 136759

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur