CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

rex : ren

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Audiovisual Thinking Vol. 2010 (2010), 2,
[Artikel, övrig]

Digital remediation recreates a semi-physical/virtual event – a rock concert – and reflects on the academic usage of copyrighted material.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-11.
CPL Pubid: 136748

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Övrig informationsteknik
Immaterialrätt
Vetenskapsteori
Filmvetenskap

Chalmers infrastruktur