CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boogie Street

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Audiovisual Thinking Vol. 2010 (2010), 2,
[Artikel, övrig]

A visual text critically reflecting on levels of intimacy and privacy raised by Google Street and adjacent technologies, and a meta-text reflecting on the incorporation of copyrighted media into academic discourse.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-11.
CPL Pubid: 136747

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Immaterialrätt
Teknik och social förändring
Filmvetenskap

Chalmers infrastruktur