CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Different Cylinder Liner Surfaces on Their Performance with the Twin Land Oil Control Ring in a Car Engine

Zlate Dimkovski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Cecilia Anderberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Frederic Cabanettes (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Hans Löfgren ; Bengt-Göran Rosén (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Proceedings of the 13th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-11. Senast ändrad 2011-10-24.
CPL Pubid: 136739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Surfaces of Honed Cylinder Liners