CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimisation of Cylinder Liner Surface Finish by Slide Honing

Zlate Dimkovski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Frederic Cabanettes (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Hans Löfgren ; Cecilia Anderberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Robert Ohlsson ; Bengt-Göran Rosén (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B Journal of Engineering Manufacture (0954-4054). (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-11. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 136734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Surfaces of Honed Cylinder Liners