CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interference Measurements of Deposits on Cylinder Liner Surfaces

Zlate Dimkovski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Lars Bååth ; Stefan Rosen ; Robert Ohlsson ; Bengt-Göran Rosén (Institutionen för material- och tillverkningsteknik ; Extern)
Wear (0043-1648). Vol. 270 (2011), 3-4, p. 247-251.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-11. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 136732

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Surfaces of Honed Cylinder Liners