CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Massa- och pappersindustri i södra Halland

Patrik Ekheimer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Industrihistoria i väst Vol. 7 (2010), 3-4, p. 16-21.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-08. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 136613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Teknik- och industrihistoria

Chalmers infrastruktur