CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Universitetet och forskningen. Ingemar Nilsson i samtal med Thomas Karlsohn, Mats Leffler och Johan Linton

Thomas Karlsohn ; Mats Leffler ; Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Mats Leffler, Johan Linton & Johan Stålberg (red.). I kulturen. En vänbok till Per Magnus Johansson p. 253-261. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-02-05.
CPL Pubid: 136542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Historia och arkeologi

Chalmers infrastruktur