CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conjugated Polymers for Solar Cells and Electrochromic Displays

Stefan Hellström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-491-7.- 140 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-04. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 136501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Polymerkemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-03-04
Tid: 13:15
Lokal: KC Kemihuset
Opponent: Prof. Frederik C. Krebs

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3172