CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability in Practice: The Interpretation of Sustainable Development in a Regional Planning Arena for Dialogue and Learning in Western Sweden

Merritt Polk (Institutionen för globala studier, humanekologi ; Mistra Urban Futures)
Planning Theory & Practice (1464-9357). Vol. 11 (2010), 4, p. 473-489.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-02-04. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 136470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier, humanekologi (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur