CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of gasoline hollow cone spray using OpenFOAM

Chen Huang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
5th OpenFOAM Workshop (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-03.
CPL Pubid: 136447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur