CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards more sustainable fishing by bringing the stakeholders back in: The Polish Baltic Sea Fisheries Roundtable Project

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Alliance for Global Sustainablity Annual Meeting 2011, 23-25th January 2011, Gothenburg, Sweden (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 136430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Sociologi
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur