CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimates in a globally convergent FEM for a hyperbolic coefficient inverse problem

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-02-01. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 136403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:8