CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indicators for water as a range of ecosystems and the connection to socio-technical systems

Pierre-Yves Tissier (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 53 s.
[Rapport]

Nyckelord: Indicators, water, ecosystem, socio-technical systemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-01.
CPL Pubid: 136395