CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microencapsulation of Pesticides for Controlling Release from Coatings

Mariam Masuda (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-476-4.- 63 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-01. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 136382

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemi
Kemiteknik
Materialteknik
Farmaceutisk kemi
Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-03-01
Tid: 10:00
Lokal: 10:an, Kemigården 4, Chemical and Biological Engineering
Opponent: Andra De'dinaite'

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3157