CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applying the prinpciples of Lean - The seven wastes of motor carrier operations

Henrik Sternberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Gunnar Stefansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of Nofoma (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Lean, Transport, Waste, Motor carrierDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-31.
CPL Pubid: 136348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur