CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagation of a single head check crack under RCF conditions

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Tillberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
16:e nordiska seminariet i järnvägsteknik, Nynäshamn, 14 - 15 september 2010 p. 17. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 136278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur