CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On global boundedness of higher velocity moments for solutions to the linear Boltzmann equation with hard sphere collisions

Rolf Pettersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-01-28.
CPL Pubid: 136267

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:15