CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Perspective Paper on Methane Mitigation as a Response to Climate Change.

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi ) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Smart Solutions to Climate Change: Comparing Costs and Benefits (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-28. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 136233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur