CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future end use energy demand in the European building stock

Anders Göransson ; Eoin Ó Broin (Institutionen för energi och miljö) ; Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
EUROPEAN ENERGY PATHWAYS. Pathways to Sustainable European Energy Systems p. 345-352. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-27. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 136189

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur