CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomass gasification for hydrogen production in refineries

Daniella Johansson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
EUROPEAN ENERGY PATHWAYS - Pathways to a Sustainable European Energy System p. 341-344. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Biomass gasification, Oil refining industry, process integrationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-27. Senast ändrad 2011-08-12.
CPL Pubid: 136143

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur